Servicios Técnicos Agrarios


Enviar Mail 667 055 445 Más Información

Aira Enxeñería

é unha empresa adicada á realización de servicios Técnicos Agrarios en Ribadavia e outras comarcas e conta ademáis cunha ampla experiencia no campo de traballo que desenvolve.

SERVICIOS


Medicións

Realizamos deslindes, medicións e replanteos en todo tipo de terrenos: solares, montes, parcelas agrícolas...

Catastro

Realizamos trámites referidos a cambios de titularidade, altas catastráis, modificación de planimetría...

Proxectos

Elaboramos proxectos agrícolas de todo tipo: almacens agrícolas, adegas, granxas, abastecemento de augas...

Conf. Hidrográfica

Facemos todo tipo de trámites para a legalización de pozos, manantiais e abastecementos, permiso de corta de árboles...

Herdanzas

Particións, Imposto de sucesións, Imposto de donacións, solicitude de certificado de defunción y últimas vontades, liquidación de herdanzas…

Parcelas

Elaboración de documentación de compra-venta, permutas, elaboración de planimetría, agrupacións e segregacións, solicitude de Licenzas nos Concellos...

Tramitación de axudas

Axudas á construcción de industrias agroalimentarias: adegas, almazaras, industrias cárnicas, panaderías, industrias de procesado de mel...

Valoracións e informes

Valoracións de parcelas, naves agrícolas, solares, informes, dictámenes e peritacións en xeral (judiciais, expropiacións...)